Diensten

Tot de diensten die ik als freelance ICT Consultant kan uitvoeren behoren onder andere 

  • Verrichten van specifieke Consultancy werkzaamheden. 

Plannen voor implementatie van een nieuw product of concept in uw IT Infrastructuur ? 
In dit geval kan ik voor u een advies, design of aanbeveling uitwerken.

  • Troubleshooting. 

Een complex probleem waar uw eigen mensen door tijdgebrek of onvoldoende speficieke kennis niet uitkomen ? Vul uw team tijdelijk aan met een specialist die dit probleem met zijn volledige aandacht en expertise te lijf kan gaan. 

  • HealthChecks, Security Audits en Design reviews. 

Een omgeving doorlichten op correcte werking, beveiliging en eventuele verbeteradviezen aandragen ? Een design waar u toch nog eens goed naar wilt laten kijken ? Ook hiermee help ik u graag.

  • Inhuur op projectbasis.

Een nieuw project binnen uw organisatie maar het ontbreekt aan resources voor de invulling ervan ? IT Specialist of beheerder binnen de organisatie voor korte of langere tijd niet beschikbaar ? 

In die gevallen wordt er voor een bepaalde periode ingehuurd, bijvoorbeeld voor de (verwachte) looptijd van een specifiek project binnen Uw organisatie.