Klanten

Tot mijn klantenportfolio behoren onder andere :


Voor een eindklant van de Arrows Group voert Flier-ICT momenteel project werkzaamheden uit. De werkzaamheden bestaan, naast reguliere beheerwerkzaamheden, onder andere uit het virtualiseren van fysieke servers en een datacenter migratie.


an image

Voor een eindklant van Templeton and Partners in de bankensector voerde Flier-ICT in 2011 en 2012 projectwerkzaamheden uit in een zeer grote internationale omgeving met 30.000+ werkplekken en 4000+ (deels virtuele) servers.


Voor een eindklant van Indigo Infrastructures is, na een datacenter relocation, een advies uitgewerkt voor het oplossen van clusterproblemen, en een HealthCheck uitgevoerd op de bestaande virtuele omgeving.

Ik heb voor diverse grote eindklanten van IBM als Advisory IT Specialist en Client Focal Point gewerkt. Werkzaamheden waren van uiteenlopende aard, zoals bijv. het opstellen van Detailed Designs voor ESX implementaties, en diverse Transitie trajecten, maar ook 3e lijns beheer en problem solving behoorden tot de werkzaamheden.


Voor Delta Lloyd heb ik onder andere meegewerkt aan een datacenter en werkplekverhuizing van 1000+ werkplekken, en was binnen een team verantwoordelijk voor de inrichting en beheer van een Productie-, Acceptatie- en Testomgeving. Ook Applicatie-packaging, intake en in-productiename van applicaties behoorden tot de kerntaken.